Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen 1000 Diwrnod Cyntaf

Dull Iechyd Cyhoeddus o Gefnogi Rhieni

Mae'r adroddiad hwn yn disgrifio sut y gall rhieni, cymunedau a'r gymdeithas ehangach weithio gyda'i gilydd i roi'r dechrau gorau posibl mewn bywyd i blant yng Nghymru.

Mae'n tynnu sylw at y rôl ganolog sydd gan rieni wrth lunio bywydau eu plant yn y 1000 diwrnod cyntaf a sut mae gan gamau gweithredu i gefnogi rhieni i ffynnu yn eu rôl magu plant y potensial i dorri cylchoedd o anfantais rhwng y cenedlaethau a chefnogi llesiant cenedlaethau'r dyfodol.

Lawrlwythwch ein animeiddiad yma:

1000 Diwrnod Cyntaf animeiddiad - Gydag isdeitlau.

1000 Diwrnod Cyntaf animeiddiad - Dim isdeitlau.


Adnoddau