Neidio i'r prif gynnwy

Cyhoeddiadau

15/02/24
Amser i Siarad Iechyd Cyhoeddus - Rhagfyr 2023 Canfyddiadau Arolwg Panel

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau o arolwg Rhagfyr 2023 sy’n cwmpasu Brechlynnau
ffliw a COVID 19 Brechu a beichiogrwydd ,
Gwasanaeth 111 GIG Cymru, a Chlystyrau Gofal Sylfaenol.

22/02/23
Amser i Siarad Iechyd Cyhoeddus - Ionawr 2023 Canfyddiadau Arolwg Panel

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau o arolwg Ionawr 2023, sy’n ymdrin â materion gan gynnwys llesiant meddwl, brechlynnau, anghydraddoldebau iechyd a chostau byw.

01/12/23
Amser i Siarad Iechyd Cyhoeddus - Hydref 2023 Canfyddiadau Arolwg Panel

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau o arolwg Hydref 2023 sy’n cwmpasu HIV, Fepio, Defnydd o wrthfiotigau, Brechlynnau, Mynd i'r afael ag anghydraddoldebau, Coronafeirws, ac Terfynau cyflymder 20mya.

04/10/23
Amser i Siarad Iechyd Cyhoeddus - Awst 2023 Canfyddiadau Arolwg Panel

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau o arolwg Awst 2023 sy’n cwmpasu Adrannau Argyfwng, Ymgyrchoedd, Costau Byw, Iechyd Deintyddol, Sgrinio’r Coluddyn, Rheoli Pwysau Ôl-enedigol

31/07/23
Amser i Siarad Iechyd Cyhoeddus - Mehefin 2023 Canfyddiadau Arolwg Panel

Ymdrin â Rhestrau Aros y GIG, Tai, Bod yn Dyst i Trais, Lles Meddyliol a Gofal Sylfaenol.

21/06/23
Amser i Siarad Iechyd Cyhoeddus Mis Chwefror 2023 Canfyddiadau Arolwg Panel - Amgylcheddau Bwyd

Mae’r ail adroddiad hwn o arolwg Chwefror Mawrth 2023 yn canolbwyntio ar ganfyddiadau sy’n ymwneud ag amgylcheddau bwyd a phwysau iach.

01/06/23
Amser i Siarad Iechyd Cyhoeddus - Ebrill 2023 Canfyddiadau Arolwg Panel

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau arolwg mis Ebrill 2023, sy’n ymdrin â materion yn cynnwys gweithgarwch corfforol, teithio llesol, y menopos, newid hinsawdd a’r eryr.

24/04/23
Amser i Siarad Iechyd Cyhoeddus Mis Chwefror 2023 Canfyddiadau Arolwg Panel

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau arolwg Chwefror Mawrth
2023, ac mae’n ymdrin â materion gan gynnwys sgrinio , cynaliadwyedd ,
ymgyrchoedd a phryderon cyfredol.

25/01/23
Amser i Siarad Iechyd Cyhoeddus : Arolwg Recriwtio Panel

7fed Tachwedd 2022 hyd 8fed Ionawr 2023