Neidio i'r prif gynnwy

Offeryn Gwelliannau Cynaliadwyedd i Dimau (SIFT)

Mae SIFT yn weithdy sy’n gweithredu heb hwyluswr i dimau ei ddefnyddio gyda'i gilydd, sydd wedi'i gynllunio i helpu i ymgorffori arferion cynaliadwy trwy nodi sut a ble mae timau yn defnyddio'r pum ffordd o weithio ar hyn o bryd a sut y gallant gymhwyso'r wybodaeth a'r arferion hynny i feysydd gwaith eraill.  Mae adnoddau SIFT yn cynnwys set o gardiau chwarae a gynhyrchwyd gan y Fforwm Dyfodol Rhyngwladol i ysgogi trafodaeth mewn timau ar y ffordd hirdymor o weithio.