Dogfenni Iechyd a Chynaliadwyedd

Ffeithlun Sut i gyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol
Ffeithlun Sut i gyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol
20/01/20
 Ffeithlun Sut i gyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (PDF, 1.5Mb)

Canfyddiadau o adolygiad llenyddiaeth a ariannwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Prif Adroddiad Rhoi'r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy ar Waith
Prif Adroddiad Rhoi'r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy ar Waith
20/01/20
 Prif Adroddiad Rhoi'r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy ar Waith (PDF, 5.9Mb)

Lessons from a Literature Review on Implementing the Five Ways of Working 

Adroddiad Cryno Rhoi'r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy ar Waith
Adroddiad Cryno Rhoi'r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy ar Waith
20/01/20
 Adroddiad Cryno Rhoi'r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy ar Waith (PDF, 3.0Mb)

Gwersi o Adolygiad Llenyddiaeth o Roi’r Pum Ffordd o Weithio ar Waith
 

Byddwch y Newid
Byddwch y Newid
20/01/20
 Byddwch y Newid (PDF, 1.6Mb)

Pecyn cymorth ar gyfer cyrff cyhoeddus ‘Arwain y Ffordd’ tuag at Gymru Gynaliadwy 

Gwneud Lle i Natur
Gwneud Lle i Natur
20/01/20
 Gwneud Lle i Natur (PDF, 526Kb)

Cynllun Iechyd Cyhoeddus Cymru i gynnal a gwella bioamrywiaeth ac i hyrwyddo cadernid ecosystemau