Neidio i'r prif gynnwy

Dogfenni Iechyd a Chynaliadwyedd

20/01/2020
 Ffeithlun Sut i gyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (PDF, 1.5Mb)

Canfyddiadau o adolygiad llenyddiaeth a ariannwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

20/01/2020
 Prif Adroddiad Rhoi'r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy ar Waith (PDF, 5.9Mb)

Lessons from a Literature Review on Implementing the Five Ways of Working 

20/01/2020
 Adroddiad Cryno Rhoi'r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy ar Waith (PDF, 3.0Mb)

Gwersi o Adolygiad Llenyddiaeth o Roi’r Pum Ffordd o Weithio ar Waith
 

20/01/2020
 Byddwch y Newid (PDF, 1.6Mb)

Pecyn cymorth ar gyfer cyrff cyhoeddus ‘Arwain y Ffordd’ tuag at Gymru Gynaliadwy 

20/01/2020
 Gwneud Lle i Natur (PDF, 526Kb)

Cynllun Iechyd Cyhoeddus Cymru i gynnal a gwella bioamrywiaeth ac i hyrwyddo cadernid ecosystemau