Os ydych chi'n Aelod Aelwyd sydd wedi cael canlyniad prawf POSITIF

Rhaid i chi (aelod yr aelwyd) ddilyn canllawiau hunan-ynysu Llywodraeth y DU a hunan-ynysu am o leiaf 7 diwrnodau o ddechrau'ch symptomau.

Rhaid i'r gweithiwr allweddol (ac aelodau eraill o'r cartref) hunan-ynysu tan 14 diwrnod o ddechrau'r symptomau yn aelod yr aelwyd gyda COVID-19; os bydd unrhyw aelod arall o'r cartref, gan gynnwys y gweithiwr allweddair, yn datblygu symptomau, rhaid iddynt ddilyn y rheol ynysu 7 diwrnod eu hunain, fel uchod.

Mae adran 'dod ag ynysu i ben' yn canllawn Llywodraeth y DU a'r diagram 'Aros yn y Cartref' yn darparu mwy o wybodaeth.

Rhaid hysbysu sefydliad cyflogi'r gweithiwr allweddol, a drefnodd eich prawf, fod gennych ganlyniad eich prawf. Dylai'r gweithiwr allweddol gysylltu â'i gyflogwr ynghylch absenoldeb salwch a dychwelyd i'r gwaith, yn seiliedig ar ganlyniad ei brawf a'i statws iechyd ei hun. Gall hyn gynnwys asesiad iechyd galwedigaethol.