Neidio i'r prif gynnwy

Os ydych chi wedi cael canlyniad prawf POSITIF ar gyfer haint COVID-19 ond erioed wedi cael unrhyw symptomau:

  • Efallai eich bod wedi cael salwch ysgafn iawn yn y gorffennol diweddar
  • Efallai eich bod wedi cael prawf ychydig cyn datblygu symptomau
  • Efallai na fyddwch byth yn datblygu unrhyw symptomau

Er nad ydych wedi cael symptomau, rydych chi’n dal i allu pasio'r feirws i bobl eraill. Mae'n rhaid i chi barhau i ddilyn y cyngor 'Hunanynysu’ a ‘Rhoi’r gorau i ynysu’ fel y dangosir drwy’r dolenni uchod. 

Dylid defnyddio'r dyddiad y cynhaliwyd eich prawf COVID-19 fel diwrnod cyntaf y cyfnod hunanynysu 7 diwrnod.  Os byddwch yna'n datblygu symptomau o fewn y 7 diwrnod hynny, defnyddiwch ddyddiad cychwyn eich symptomau fel diwrnod cyntaf eich cyfnod hunanynysu.  Defnyddir yr un dyddiad fel diwrnod cyntaf y cyfnod ynysu o 14 diwrnod ar gyfer aelodau eich aelwyd.

Symptomau Rheolaidd

Mae COVID-19 yn haint newydd, ac rydym yn dysgu mwy amdano dros amser.  Ar hyn o bryd, nid ydym yn gwybod a allwch chi gael COVID-19 eto ar ôl gwella ohono.

Felly, os byddwch yn datblygu rhagor o symptomau sy'n gyson â COVID-19, y cyngor ar hyn o bryd yw y dylech chi ac aelodau eich cartref hunanynysu eto a chewch ofyn am brawf arall.