Canlyniad POSITIF i brawf gwrthgyrff COVID-19

Os cewch ganlyniad positif i brawf gwrthgyrff COVID-19, mae'n debygol eich bod wedi cael y feirws (coronafeirws newydd) sy'n achosi COVID-19, a'ch bod wedi cynhyrchu gwrthgyrff yn ei erbyn.

Nid yw canlyniad positif i brawf gwrthgyrff yn golygu bod gennych imiwnedd i'r feirws ac nid yw'n golygu na allwch ei drosglwyddo i eraill os byddwch ei gael eto. Felly, rhaid i chi barhau i ddilyn y cyngor ar gadw pellter cymdeithasol. Os byddwch yn dod i gysylltiad ag achos positif yn y dyfodol, rhaid i chi hunanynysu eto yn unol â'r cyngor.