Neidio i'r prif gynnwy

Microbioleg yn Iechyd Cyhoeddus Cymru

Ffurfiwyd Gwasanaeth Diogelu Iechyd Cenedlaethol Cymru i ddarparu gwasanaeth cwbl integredig sy'n cwmpasu microbioleg ddiagnostig a chlinigol a diogelu iechyd ac arolygu clefydau i atal, lleihau lledaeniad a lleihau effaith heintiau a pheryglon amgylcheddol ar unigolion a chymunedau yng Nghymru.

Mae'r Gwasanaeth Heintiau Cenedlaethol yn cael ei arwain gan Andrew Jones, Cyfarwyddwr Diogelu Iechyd Integredig / Dirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaethau Iechyd y Cyhoedd. Mae'r Gwasanaeth Microbioleg yn cael ei arwain gan Dr Robin Howe (Arweinydd Clinigol Cenedlaethol), a David Heyburn (Pennaeth Gweithrediadau), ac mae ganddo gyllideb flynyddol o £ 21 miliwn.

Mae'r gwasanaeth mewn cyfnod cyffrous o ddatblygiad. Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae'r gwasanaeth wedi elwa ar fuddsoddiad ychwanegol i ddatblygu 54 o swyddi newydd ar draws y rhwydwaith cenedlaethol i gryfhau a datblygu gwasanaeth cenedlaethol newydd sy'n canolbwyntio ar gleifion gan ddefnyddio diagnosteg fodern a gweithlu clinigol a gwyddonol amlddisgyblaethol. Mae integreiddio â'r gwasanaeth Diogelu Iechyd yn rhoi gwasanaeth cyfannol sy'n cwmpasu atal, diagnosis, rheoli a rheoli haint ar draws y gymuned ac ysbytai yng Nghymru.

Gwasanaeth Heintiau Clinigol

Mae tîm Heintiau Clinigol Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithredu'n lleol ac yn genedlaethol / rhanbarthol i ddarparu gofal clinigol sy'n canolbwyntio ar y claf.

Nod y tîm yw darparu gofal clinigol ar y ward gyda rowndiau ward a chefnogaeth i gyfarfodydd y Tîm Amlddisgyblaethol. Mae yna hefyd weithio o bell ar draws rhwydweithiau lle bo'n briodol, er mwyn cefnogi gwasanaethau firoleg.

Ar hyn o bryd mae 57 o bobl yn y tîm, yn cynnwys:

 • Ymgynghorwyr meddygol
 • Microbioleg, Microbioleg
 • Clefydau Heintus
 • Clefydau Heintus
 • Microbioleg Iechyd y Cyhoedd
 • Gwyddonwyr Clinigol Ymgynghorol
 • Hyfforddai Meddygol
 • Hyfforddai Gwyddonwyr Clinigol

Gwasanaeth Diagnostig

Mae'r rhwydwaith yn darparu gwasanaeth haint diagnostig achrededig cynhwysfawr i Gymru sy'n canolbwyntio ar brofion cyflym i gleifion lle bo'n briodol, wedi'u cefnogi gan brofion rheolaidd gan ddefnyddio technolegau modern (1.4 miliwn o sbesimenau / blwyddyn).

Cafwyd buddsoddiad sylweddol yn ddiweddar, i gefnogi ymgyrch i foderneiddio:

 • Cyflwynir genomeg o labordai Abertawe a Chaerdydd (Uned Genomeg Pathogen - PENGU) gan ddefnyddio trefnwyr MiSeq.
 • Mae pob prawf enterig yn cael ei gyflwyno ar lwyfan profi moleciwlaidd Serosep.
 • Cyflwynir profion moleciwlaidd cyflym ar bum safle gan ddefnyddio platfform Biofire, gyda phrofion cynhwysfawr ychwanegol yn cael eu cyflwyno trwy ddulliau mewnol o Gaerdydd.
 • Mae awtomeiddio pen blaen yn cael ei weithredu yn labordai Abertawe a Chaerdydd.
 • Mae gan labordy Gogledd Cymru yn y Rhyl system Kiestra i gefnogi microbioleg ddiwylliannol.