Neidio i'r prif gynnwy

Hyfforddiant

Mae gweithlu cymwys, ymroddedig a brwdfrydig yn hanfodol i ddatblygu iechyd cyhoeddus yng Nghymru.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi unigolion, timau, grwpiau a chyfarwyddiaethau yn fewnol ac yn allanol i gyrraedd eu llawn botensial a gweithio mewn amgylchedd boddhaus.

Hyfforddiant meddygol

Mae Hyfforddiant Heintiau yng Nghymru yn cynnig profiad amrywiol a diddorol gyda chyfle i deilwra hyfforddiant i ddiddordebau unigol.

Mae'r amgylchedd yn gyfeillgar ac yn gefnogol ac mae'r rhaglen hyfforddi yn cael adborth ardderchog ar arolygon blynyddol a mewnol y GMC. Mae Caerdydd yn ddinas fywiog gyda mynediad hawdd i Fannau Brycheiniog yn ogystal â thraethau hardd, ac mae'n amgylchedd perffaith ar gyfer cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith.

Mae mwyafrif yr hyfforddiant ar gyfer cylchdro De Ddwyrain Cymru yn cael ei ddarparu yng Nghaerdydd, er bod cyfleoedd i gylchdroi i fannau eraill yng Nghymru yn ôl diddordebau hyfforddi unigol, gan sicrhau bod hyfforddeion yn cael y gorau o'r ddau fyd.

“Alla i ddim dychmygu amgylchedd cyfeillgar, mwy cefnogol i hyfforddi"

“Adran ddeinamig gyda digon o gyfleoedd”

“Rwy'n teimlo fy mod yn ymwneud â phob penderfyniad, mae'n ddull cydweithredol iawn”

Hyfforddiant gwyddonol

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod pob gradd o wyddonwyr microbioleg yn cael eu meithrin a'u datblygu i'r safon uchaf.

Mae gennym wyddonwyr clinigol amser llawn sy'n gweithio drwy'r Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr (RHG) ar draws holl safleoedd labordy hyfforddi mawr y rhwydwaith a nifer yn mynd yn fwy cyfwerth.

Mae hefyd Gymrawd Hyfforddiant Gwyddonwyr Arbenigol Uwch (GHGA) yn symud ymlaen at wyddonydd clinigol ymgynghorol, ac mae gennym gyfle i gyflogi gwyddonwyr clinigol pellach.

Mae gwyddonwyr clinigol ymgynghorol eisoes yn cael eu cyflogi mewn swyddi allweddol ar draws

“Cefnogodd Iechyd Cyhoeddus Cymru fi drwy gydol fy hyfforddiant fel Gwyddonydd Clinigol Microbioleg (STP) ac yn ddiweddar mae wedi fy ngalluogi i ddechrau ar raglen Hyfforddiant Gwyddonydd Arbenigol Uwch (HSST). Yn ystod fy ngyrfa yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, cefais fy annog i nodi a gwneud gwaith ymchwil a datblygu gwasanaethau arloesol. Mae'r amgylchedd o fewn y sefydliad wedi fy ngalluogi i ffynnu yn bersonol ac yn broffesiynol gan wneud cyfraniadau sylweddol i ofal cleifion a darganfyddiad gwyddonol sy'n canolbwyntio ar glinigau. Byddwn yn argymell gyrfa wyddonol yn Iechyd Cyhoeddus Cymru i unrhyw un. ”