Neidio i'r prif gynnwy

Yr Is-adran Gofal Sylfaenol

Mae’r Is-adran Gofal Sylfaenol yn rhan o Gyfarwyddiaeth Iechyd a Llesiant Iechyd Cyhoeddus Cymru.  Mae ein gwaith yn ymwneud â thri maes:

  • Cynorthwyo’r broses o drawsnewid gofal sylfaenol

 Cynorthwyo byrddau iechyd a chlystyrau i gyflawni cynlluniau cenedlaethol er mwyn trawsnewid gofal sylfaenol a chymunedol yng Nghymru.

  • Gwaith atal mewn lleoliadau gofal sylfaenol

 Datblygu dull cydgysylltiedig o wneud gwaith atal mewn lleoliadau clinigol.

  • Iechyd deintyddol cyhoeddus

Cynorthwyo ac arwain y broses o wella gwasanaethau iechyd y geg a deintyddol yng Nghymru.

Gellir dod o hyd i newyddlenni cyfnodol sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am waith yr Is-adran yma ar wefan Gofal Sylfaenol Un Cymru.

 

Cyhoeddiadau

 

Cysylltu â ni          

 

Cysylltu â’r Tîm Iechyd Deintyddol Cyhoeddus

Dylid cyfeirio ymholiadau cyffredinol at:

Bethan Winstone, Tîm Iechyd Deintyddol Cyhoeddus