Neidio i'r prif gynnwy

Pwy ydy Pwy

Arweinydd Iechyd y Cyhoedd Rosalind Reilly, Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd - Arweinydd Iechyd y Cyhoedd ar gyfer y Rhaglen Adolygu Marwolaethau Plant
Arweinydd Pediatrig Dr Claire Thomas, Meddyg Dynodedig Tîm Diogelu Cenedlaethol
Rheolwr Rhaglen Helen Crowther
Swyddog Prosiect Gavin Collins
Swyddog Gwybodaeth Gillian Hopkins

Cysylltwch â ni

Cyfeiriad:

Tîm Adolygu Marwolaethau Plant
Iechyd Cyhoeddus Cymru
5ed Llawr
Chwarter 2 y Brifddinas
Stryd Tyndall
Caerdydd
CF10 4BZ

Ffôn: 029 2022 7744
E-bost: ChildDeath.Review@wales.nhs.uk

Cyhoeddiad Diweddaraf