Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth i'r Cyhoedd

Atal yw'r allwedd i iechyd y geg da, a gallwch chi ofalu am eich dannedd a'ch ceg orau trwy wneud y canlynol:

  • dilyn ffordd iach o fyw - bwyta diet heb lawer o siwgr, peidio ag ysmygu a chael dim/ychydig o alcohol,
  • cynnal hylendid y geg da o ddydd i ddydd - brwsio’ch dannedd yn dda gyda phast dannedd fflworid ddwywaith y dydd,
  • gwneud y defnydd gorau o wasanaethau iechyd - cael archwiliadau rheolaidd mewn practis deintyddol.

I gael cyngor am fwyta’n iach ar gyfer iechyd y geg, ewch i:
https://icc.gig.cymru/gwasanaethau-a-thimau/cynllun-gwen/gwybodaeth-i-rieni-a-gofalwyr/bwytan-lach/

Am gyngor ar frwsio’ch dannedd, ewch i:
https://icc.gig.cymru/gwasanaethau-a-thimau/cynllun-gwen/gwybodaeth-i-rieni-a-gofalwyr/brwsio-dannedd-gartref/

Am gyngor ar roi’r gorau i ysmygu, ewch i:
https://www.helpafiistopio.cymru/

Am gyngor ar faint o alcohol rydych chi’n ei yfed, ewch i:
https://111.wales.nhs.uk/LiveWell/LifestyleWellbeing/Alcohol?locale=cy

Am mwyn cael help i ddod o hyd i ddeintydd yng Nghymru, ewch i:
GIG 111 Cymru

Deintyddol gwiriwr symptomau
GIG 111 Cymru - Gwirwyr Symptomau : Deintyddol

Chwiliwch am erthyglau iechyd A i Y
GIG 111 Cymru

Canser y Geg: Yr arwyddion allweddol, symptomau ac achosion - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (gig.cymru)

Diweddarwyd ddiwethaf:  20 Tachwedd 2023