Neidio i'r prif gynnwy

Labordy Q Cymru

Mae Q Lab Cymru yn fenter i wella iechyd a gofal ar gyfer pobl yng Nghymru. Mae’n bartneriaeth rhwng Gwelliant Cymru a Q, sef cymuned gysylltiedig o wellhawyr ledled y DU ac Iwerddon. Mae Q Lab Cymru yn derbyn cyllid gan y Sefydliad Iechyd, elusen annibynnol sydd wedi ymrwymo i sicrhau gwell iechyd a gofal iechyd i bobl yn y DU.
Mwy am Q Lab Cymru

Trwy ein cyfres o weithdai a phrosiectau, ein nod yw dod ag arbenigwyr pwnc, arbenigwyr gwella a defnyddwyr gwasanaeth o bob rhan o'r system ynghyd i archwilio, datblygu, profi a gweithredu syniadau i wneud cynnydd ar yr heriau cymhleth sy'n wynebu gwasanaethau iechyd a gofal yng Nghymru.

Mae'r Lab yn darparu lle diogel i bobl a sefydliadau ddod ynghyd i archwilio'r heriau hyn, ac i ddatblygu a phrofi syniadau i fynd i'r afael â nhw.

Mae creadigrwydd a chydweithio yn ganolog i'n hymagwedd. Rydym yn mabwysiadu methodoleg meddwl dylunio yn ein gwaith, ac yn cefnogi cyfranogwyr Q Lab Cymru i wneud yr un peth.Mae Q Lab Cymru wedi’i leoli o fewn tîm Gwelliant Cymru yn Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae ein gwaith yn cefnogi ac yn sail i uchelgeisiau rhaglenni cenedlaethol Gwelliant Cymru.