Neidio i'r prif gynnwy

1000 o fywydau - gwasanaeth gwella

22/11/19
Staff Nyrsio Cymru - Copy

Mae’n cefnogi dylunio a chyflwyno rhaglen waith genedlaethol i alluogi sefydliadau GIG Cymru i gyfrifo’r nifer gywir o nyrsys sydd eu hangen i ddarparu gofal effeithiol ar gyfer cleifion.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth


Cyswllt: Joanna Doyle, Rheolwr Rhaglen Staff Nyrsio Cymru Gyfan

25/11/19
Heintiau sy'n Gysylltiedig â Gofal Iechyd (HCAI) / Ymwrthedd Gwrthficrobaidd (AMR) Cymru - Copy

Mae’n cefnogi GIG Cymru i leihau nifer yr achosion o heintiau sy’n gysylltiedig â gofal iechyd ac ymwrthedd gwrthficrobaidd ledled Cymru.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth  


Cyswllt: Lisa Fabb, Rheolwr Gwella a Datblygu’r Gwasanaeth

25/11/19
Diagnosteg Canser Cymru - Copy

Mae’n gweithio i gefnogi’r llif o gleifion canser, trwy wella cyflymder yr holl lwybrau cleifion o fewn gwasanaethau diagnostig.


Cyswllt: Rachel Long, Uwch Reolwr Gwelliant rachel.long4@wales.nhs.uk

 

25/11/19
Dirywiad Acíwt Cymru - Copy

Mae’n arwain rhwydwaith o gymorth i atal dirywiad acíwt, gan ganolbwyntio ar sepsis ac anaf acíwt ar yr arennau (AKI).

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth  


Cyswllt: Christopher Hancock, Arweinydd y Rhaglen christopher.hancock2@wales.nhs.uk