Neidio i'r prif gynnwy

Monitro a gwerthuso'r rhaglen Cynllun Gwên

Monitro a gwerthuso’r rhaglen Cynllun Gwên

Monitro’r Cynllun Gwên

Caiff allbynnau’r rhaglen Cynllun Gwên eu disgrifio mewn adroddiadau monitro blynyddol a ddarperir i Lywodraeth Cymru.
 

Gwerthuso’r Cynllun Gwên

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu cyfres o brosiectau gwerthuso, a gynhelir gan Brifysgol Caerdydd:

2009 – Evaluation of a national child oral health improvement programme Stage I Part I

2010 – Evaluation of a national child oral health improvement programme Stage I Part II

2011 – Evaluation of a national child oral health improvement programme Stage I Part III

2012 – Evaluation of a national child oral health improvement programme Stage II Part I

2013 – Evaluation of a national child oral health improvement programme Stage II Part II

2015 – Evaluation of a national child oral health improvement programme Stage II Part III

Epidemioleg Iechyd y Geg

Mae arolygon epidemioleg deintyddol a gynhelir yn gywir yn ffordd allweddol o asesu iechyd y geg i blant, a helpu i werthuso effaith y Cynllun Gwên.

Cynhelir yr arolygon gan glinigwyr Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol sydd wedi’u hyfforddi a’u graddnodi’n briodol, a’u cefnogi gan nyrsys deintyddol.

Cynhyrchir adroddiadau arolygon epidemioleg deintyddol gan Uned Gwybodaeth Iechyd y Geg Cymru.

Caiff iechyd y geg i blant yng Nghymru ei fonitro hefyd drwy adroddiadau blynyddol ar lawdriniaethau deintyddol pediatrig sy’n defnyddio anesthetig cyffredinol.