Neidio i'r prif gynnwy

Monitro a gwerthuso'r rhaglen Cynllun Gwên

Monitro a gwerthuso’r rhaglen Cynllun Gwên

 

Monitro’r Cynllun Gwên

Caiff allbynnau’r rhaglen Cynllun Gwên eu disgrifio mewn adroddiadau monitro blynyddol a ddarperir i Lywodraeth Cymru.
Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu cyfres o brosiectau gwerthuso, a gynhelir gan Brifysgol Caerdydd:

Epidemioleg Iechyd y Geg

Mae arolygon epidemioleg deintyddol a gynhelir yn gywir yn ffordd allweddol o asesu iechyd y geg i blant, a helpu i werthuso effaith y Cynllun Gwên.  Am ragor o wybodaeth, ewch i Gwybodaeth am Iechyd y Geg - Iechyd Cyhoeddus Cymru (gig.cymru)