Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariad iGAS wythnosol

Diweddarwyd: 8 Chwefror 2023

Meddai Siobhan Adams, Ymgynghorydd mewn Amddiffyn Iechyd ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru:
“Er ein bod yn deall bod rhieni yn debygol o boeni, mae achosion o haint streptococol grŵp A ymledol (iGAS) yn parhau'n brin yng Nghymru, ac mae plant yn wynebu risg isel iawn o ddal y clefyd.

“Erbyn dydd Mercher 8 Chwefror, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cael ei hysbysu am bump marwolaeth mewn plant o dan 15 oed y cafodd iGAS ei ganfod ynddynt ers 1 Medi 2022.  Rydym yn cydymdeimlo'n ddwys a phawb yr effeithir arnynt.  Ni all Iechyd Cyhoeddus Cymru wneud sylw ar achosion unigol.

“Mae symptomau annwyd a thebyg i'r ffliw yn gyffredin iawn ar yr adeg hon o'r flwyddyn, yn enwedig mewn plant.  Os oes gan eich plentyn ddolur gwddf neu gur pen/pen tost, bydd gan y rhan fwyaf feirws tymhorol, ac nid oes angen cysylltu â'ch meddyg – dim ond eu trin gartref drwy sicrhau bod y plentyn yn yfed digon, a'i drin â pharasetamol.

“Os bydd eich plentyn yn datblygu twymyn, cyfog neu chwydu, neu frech binc-goch fân sy'n teimlo fel papur tywod i'w chyffwrdd, gall fod yn arwydd o'r dwymyn goch.  Os felly, cysylltwch â GIG 111 Cymru neu eich meddyg teulu i gael cyngor.

“Mae'r dwymyn goch fel arfer yn salwch ysgafn a bydd y rhan fwyaf o blant yn gwella ohono heb gymhlethdodau, yn enwedig os yw'r cyflwr yn cael ei drin yn iawn gyda gwrthfiotigau.

“Mewn nifer bach iawn o achosion, gall haint Strep A achosi iGAS, sef cymhlethdod prin sydd fel arfer yn effeithio ar lai nag 20 o blant yng Nghymru bob blwyddyn.  Er bod iGAS yn gyflwr sy'n peri pryder, bydd y mwyafrif o'r plant hyn yn gwella gyda thriniaeth briodol.

Ffoniwch GIG 111 Cymru neu eich meddyg teulu ar unwaith os yw eich plentyn:

 • o dan 3 mis oed gyda thymheredd o 38C neu uwch, neu os ydych yn credu bod ganddo dymheredd uchel
 • yn 3 i 6 mis oed gyda thymheredd o 39C neu uwch, neu os ydych yn credu bod ganddo dymheredd uchel
 • os oes ganddo arwyddion eraill o salwch, fel brech, yn ogystal â thymheredd uchel
 • os oes ganddo dymheredd uchel sydd wedi para am 5 diwrnod neu fwy
 • os nad ydynt eisiau bwyta, neu os nad ydynt yn nhw eu hunain ac rydych yn pryderu
 • os oes ganddo dymheredd uchel nad yw'n gostwng gyda pharasetamol
 • os yw wedi dadhydradu – fel cewynnau nad ydynt yn wlyb iawn, llygaid wedi suddo, a dim dagrau pan fydd yn crïo

Ychwanegodd Siobhan: “Mae dal ffliw yn cynyddu'r risg o fynd yn ddifrifol wael gyda heintiau eilaidd. Gallwch amddiffyn eich plant ac aelodau agored i niwed o'ch teulu yn erbyn Strep A drwy fanteisio ar y cynnig o frechlyn ffliw am ddim ar gyfer eich plentyn neu oedolyn cymwys.”

Mae rhagor o wybodaeth am Strep A ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Diweddarwyd: 31 Ionawr 2023

Meddai Siobhan Adams, Ymgynghorydd mewn Amddiffyn Iechyd ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Er ein bod yn deall bod rhieni yn debygol o boeni, mae achosion o haint streptococol grŵp A ymledol (iGAS) yn parhau'n brin yng Nghymru, ac mae plant yn wynebu risg isel iawn o ddal y clefyd.

“Erbyn dydd Mawrth 31 Ionawr, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cael ei hysbysu am bump marwolaeth mewn plant o dan 15 oed y cafodd iGAS ei ganfod ynddynt ers 1 Medi 2022. Rydym yn cydymdeimlo'n ddwys a phawb yr effeithir arnynt. Ni all Iechyd Cyhoeddus Cymru wneud sylw ar achosion unigol.

“Mae symptomau annwyd a thebyg i'r ffliw yn gyffredin iawn ar yr adeg hon o'r flwyddyn, yn enwedig mewn plant. Os oes gan eich plentyn ddolur gwddf neu gur pen/pen tost, bydd gan y rhan fwyaf feirws tymhorol, ac nid oes angen cysylltu â'ch meddyg – dim ond eu trin gartref drwy sicrhau bod y plentyn yn yfed digon, a'i drin â pharasetamol.

“Os bydd eich plentyn yn datblygu twymyn, cyfog neu chwydu, neu frech binc-goch fân sy'n teimlo fel papur tywod i'w chyffwrdd, gall fod yn arwydd o'r dwymyn goch. Os felly, cysylltwch â GIG 111 Cymru neu eich meddyg teulu i gael cyngor.

“Mae'r dwymyn goch fel arfer yn salwch ysgafn a bydd y rhan fwyaf o blant yn gwella ohono heb gymhlethdodau, yn enwedig os yw'r cyflwr yn cael ei drin yn iawn gyda gwrthfiotigau.

“Mewn nifer bach iawn o achosion, gall haint Strep A achosi iGAS, sef cymhlethdod prin sydd fel arfer yn effeithio ar lai nag 20 o blant yng Nghymru bob blwyddyn. Er bod iGAS yn gyflwr sy'n peri pryder, bydd y mwyafrif o'r plant hyn yn gwella gyda thriniaeth briodol.

Ffoniwch GIG 111 Cymru neu eich meddyg teulu ar unwaith os yw eich plentyn:

 • o dan 3 mis oed gyda thymheredd o 38C neu uwch, neu os ydych yn credu bod ganddo dymheredd uchel
 • yn 3 i 6 mis oed gyda thymheredd o 39C neu uwch, neu os ydych yn credu bod ganddo dymheredd uchel
 • os oes ganddo arwyddion eraill o salwch, fel brech, yn ogystal â thymheredd uchel
 • os oes ganddo dymheredd uchel sydd wedi para am 5 diwrnod neu fwy
 • os nad ydynt eisiau bwyta, neu os nad ydynt yn nhw eu hunain ac rydych yn pryderu
 • os oes ganddo dymheredd uchel nad yw'n gostwng gyda pharasetamol
 • os yw wedi dadhydradu – fel cewynnau nad ydynt yn wlyb iawn, llygaid wedi suddo, a dim dagrau pan fydd yn crïo

Ychwanegodd Siobhan: “Mae dal ffliw yn cynyddu'r risg o fynd yn ddifrifol wael gyda heintiau eilaidd. Gallwch amddiffyn eich plant ac aelodau agored i niwed o'ch teulu yn erbyn Strep A drwy fanteisio ar y cynnig o frechlyn ffliw am ddim ar gyfer eich plentyn neu oedolyn cymwys.” 

Mae rhagor o wybodaeth am Strep A ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Diweddarwyd: 23 Ionawr 2023

Meddai Siobhan Adams, Ymgynghorydd mewn Amddiffyn Iechyd ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Er ein bod yn deall bod rhieni yn debygol o boeni, mae achosion o haint streptococol grŵp A ymledol (iGAS) yn parhau'n brin yng Nghymru, ac mae plant yn wynebu risg isel iawn o ddal y clefyd.

“Erbyn dydd Mawrth 24 Ionawr, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cael ei hysbysu am bump marwolaeth mewn plant o dan 15 oed y cafodd iGAS ei ganfod ynddynt ers 1 Medi 2022. Rydym yn cydymdeimlo'n ddwys a phawb yr effeithir arnynt. Ni all Iechyd Cyhoeddus Cymru wneud sylw ar achosion unigol.

“Mae symptomau annwyd a thebyg i'r ffliw yn gyffredin iawn ar yr adeg hon o'r flwyddyn, yn enwedig mewn plant. Os oes gan eich plentyn ddolur gwddf neu gur pen/pen tost, bydd gan y rhan fwyaf feirws tymhorol, ac nid oes angen cysylltu â'ch meddyg – dim ond eu trin gartref drwy sicrhau bod y plentyn yn yfed digon, a'i drin â pharasetamol.

“Os bydd eich plentyn yn datblygu twymyn, cyfog neu chwydu, neu frech binc-goch fân sy'n teimlo fel papur tywod i'w chyffwrdd, gall fod yn arwydd o'r dwymyn goch. Os felly, cysylltwch â GIG 111 Cymru neu eich meddyg teulu i gael cyngor.

“Mae'r dwymyn goch fel arfer yn salwch ysgafn a bydd y rhan fwyaf o blant yn gwella ohono heb gymhlethdodau, yn enwedig os yw'r cyflwr yn cael ei drin yn iawn gyda gwrthfiotigau.

“Mewn nifer bach iawn o achosion, gall haint Strep A achosi iGAS, sef cymhlethdod prin sydd fel arfer yn effeithio ar lai nag 20 o blant yng Nghymru bob blwyddyn. Er bod iGAS yn gyflwr sy'n peri pryder, bydd y mwyafrif o'r plant hyn yn gwella gyda thriniaeth briodol.

Ffoniwch GIG 111 Cymru neu eich meddyg teulu ar unwaith os yw eich plentyn:

 • o dan 3 mis oed gyda thymheredd o 38C neu uwch, neu os ydych yn credu bod ganddo dymheredd uchel
 • yn 3 i 6 mis oed gyda thymheredd o 39C neu uwch, neu os ydych yn credu bod ganddo dymheredd uchel
 • os oes ganddo arwyddion eraill o salwch, fel brech, yn ogystal â thymheredd uchel
 • os oes ganddo dymheredd uchel sydd wedi para am 5 diwrnod neu fwy
 • os nad ydynt eisiau bwyta, neu os nad ydynt yn nhw eu hunain ac rydych yn pryderu
 • os oes ganddo dymheredd uchel nad yw'n gostwng gyda pharasetamol
 • os yw wedi dadhydradu – fel cewynnau nad ydynt yn wlyb iawn, llygaid wedi suddo, a dim dagrau pan fydd yn crïo

Ychwanegodd Siobhan: “Mae dal ffliw yn cynyddu'r risg o fynd yn ddifrifol wael gyda heintiau eilaidd. Gallwch amddiffyn eich plant ac aelodau agored i niwed o'ch teulu yn erbyn Strep A drwy fanteisio ar y cynnig o frechlyn ffliw am ddim ar gyfer eich plentyn neu oedolyn cymwys.” 

Mae rhagor o wybodaeth am Strep A ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 

Diweddarwyd: 17 Ionawr 2023

Meddai Siobhan Adams, Ymgynghorydd mewn Amddiffyn Iechyd ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Er ein bod yn deall bod rhieni yn debygol o boeni, mae achosion o haint streptococol grŵp A ymledol (iGAS) yn parhau'n brin yng Nghymru, ac mae plant yn wynebu risg isel iawn o ddal y clefyd.

“Erbyn dydd Mawrth 17 Ionawr, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cael ei hysbysu am bump marwolaeth mewn plant o dan 15 oed y cafodd iGAS ei ganfod ynddynt ers 1 Medi 2022. Rydym yn cydymdeimlo'n ddwys a phawb yr effeithir arnynt. Ni all Iechyd Cyhoeddus Cymru wneud sylw ar achosion unigol.

“Mae symptomau annwyd a thebyg i'r ffliw yn gyffredin iawn ar yr adeg hon o'r flwyddyn, yn enwedig mewn plant. Os oes gan eich plentyn ddolur gwddf neu gur pen/pen tost, bydd gan y rhan fwyaf feirws tymhorol, ac nid oes angen cysylltu â'ch meddyg – dim ond eu trin gartref drwy sicrhau bod y plentyn yn yfed digon, a'i drin â pharasetamol.

“Os bydd eich plentyn yn datblygu twymyn, cyfog neu chwydu, neu frech binc-goch fân sy'n teimlo fel papur tywod i'w chyffwrdd, gall fod yn arwydd o'r dwymyn goch. Os felly, cysylltwch â GIG 111 Cymru neu eich meddyg teulu i gael cyngor.

“Mae'r dwymyn goch fel arfer yn salwch ysgafn a bydd y rhan fwyaf o blant yn gwella ohono heb gymhlethdodau, yn enwedig os yw'r cyflwr yn cael ei drin yn iawn gyda gwrthfiotigau.

“Mewn nifer bach iawn o achosion, gall haint Strep A achosi iGAS, sef cymhlethdod prin sydd fel arfer yn effeithio ar lai nag 20 o blant yng Nghymru bob blwyddyn. Er bod iGAS yn gyflwr sy'n peri pryder, bydd y mwyafrif o'r plant hyn yn gwella gyda thriniaeth briodol.

Ffoniwch GIG 111 Cymru neu eich meddyg teulu ar unwaith os yw eich plentyn:

 • o dan 3 mis oed gyda thymheredd o 38C neu uwch, neu os ydych yn credu bod ganddo dymheredd uchel
 • yn 3 i 6 mis oed gyda thymheredd o 39C neu uwch, neu os ydych yn credu bod ganddo dymheredd uchel
 • os oes ganddo arwyddion eraill o salwch, fel brech, yn ogystal â thymheredd uchel
 • os oes ganddo dymheredd uchel sydd wedi para am 5 diwrnod neu fwy
 • os nad ydynt eisiau bwyta, neu os nad ydynt yn nhw eu hunain ac rydych yn pryderu
 • os oes ganddo dymheredd uchel nad yw'n gostwng gyda pharasetamol
 • os yw wedi dadhydradu – fel cewynnau nad ydynt yn wlyb iawn, llygaid wedi suddo, a dim dagrau pan fydd yn crïo

Ychwanegodd Siobhan Adams: “Mae dal ffliw yn cynyddu'r risg o fynd yn ddifrifol wael gyda heintiau eilaidd. Gallwch amddiffyn eich plant ac aelodau agored i niwed o'ch teulu yn erbyn Strep A drwy fanteisio ar y cynnig o frechlyn ffliw am ddim ar gyfer eich plentyn neu oedolyn cymwys.” 

Mae rhagor o wybodaeth am Strep A ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 

Diweddarwyd: 10 Ionawr 2023

Meddai Siobhan Adams, Ymgynghorydd mewn Amddiffyn Iechyd ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Er ein bod yn deall bod rhieni yn debygol o boeni, mae achosion o haint streptococol grŵp A ymledol (iGAS) yn parhau'n brin yng Nghymru, ac mae plant yn wynebu risg isel iawn o ddal y clefyd.

“Erbyn dydd Mawrth 10 Ionawr, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cael ei hysbysu am bump marwolaeth mewn plant o dan 15 oed y cafodd iGAS ei ganfod ynddynt ers 1 Medi 2022.  Rydym yn cydymdeimlo'n ddwys a phawb yr effeithir arnynt.  Ni all Iechyd Cyhoeddus Cymru wneud sylw ar achosion unigol.

“Mae symptomau annwyd a thebyg i'r ffliw yn gyffredin iawn ar yr adeg hon o'r flwyddyn, yn enwedig mewn plant.  Os oes gan eich plentyn ddolur gwddf neu gur pen/pen tost, bydd gan y rhan fwyaf feirws tymhorol, ac nid oes angen cysylltu â'ch meddyg – dim ond eu trin gartref drwy sicrhau bod y plentyn yn yfed digon, a'i drin â pharasetamol.

“Os bydd eich plentyn yn datblygu twymyn, cyfog neu chwydu, neu frech binc-goch fân sy'n teimlo fel papur tywod i'w chyffwrdd, gall fod yn arwydd o'r dwymyn goch.  Os felly, cysylltwch â GIG 111 Cymru neu eich meddyg teulu i gael cyngor.
“Mae'r dwymyn goch fel arfer yn salwch ysgafn a bydd y rhan fwyaf o blant yn gwella ohono heb gymhlethdodau, yn enwedig os yw'r cyflwr yn cael ei drin yn iawn gyda gwrthfiotigau.

“Mewn nifer bach iawn o achosion, gall haint Strep A achosi iGAS, sef cymhlethdod prin sydd fel arfer yn effeithio ar lai nag 20 o blant yng Nghymru bob blwyddyn.  Er bod iGAS yn gyflwr sy'n peri pryder, bydd y mwyafrif o'r plant hyn yn gwella gyda thriniaeth briodol.

Ffoniwch GIG 111 Cymru neu eich meddyg teulu ar unwaith os yw eich plentyn:

 • o dan 3 mis oed gyda thymheredd o 38C neu uwch, neu os ydych yn credu bod ganddo dymheredd uchel
 • yn 3 i 6 mis oed gyda thymheredd o 39C neu uwch, neu os ydych yn credu bod ganddo dymheredd uchel
 • os oes ganddo arwyddion eraill o salwch, fel brech, yn ogystal â thymheredd uchel
 • os oes ganddo dymheredd uchel sydd wedi para am 5 diwrnod neu fwy
 • os nad ydynt eisiau bwyta, neu os nad ydynt yn nhw eu hunain ac rydych yn pryderu
 • os oes ganddo dymheredd uchel nad yw'n gostwng gyda pharasetamol
 • os yw wedi dadhydradu – fel cewynnau nad ydynt yn wlyb iawn, llygaid wedi suddo, a dim dagrau pan fydd yn crïo

Ychwanegodd Siobhan:

“Mae dal ffliw yn cynyddu'r risg o fynd yn ddifrifol wael gyda heintiau eilaidd. Gallwch amddiffyn eich plant ac aelodau agored i niwed o'ch teulu yn erbyn Strep A drwy fanteisio ar y cynnig o frechlyn ffliw am ddim ar gyfer eich plentyn neu oedolyn cymwys.”

Mae rhagor o wybodaeth am Strep A ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru
 

Diweddarwyd: 3 Ionawr 2023

Meddai Dr Graham Brown, Ymgynghorydd Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Er ein bod yn deall bod rhieni yn debygol o boeni, mae achosion o haint streptococol grŵp A ymledol (iGAS) yn parhau'n brin yng Nghymru, ac mae plant yn wynebu risg isel iawn o ddal y clefyd.

“Erbyn dydd Mawrth 3 Ionawr, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cael ei hysbysu am bump marwolaeth mewn plant o dan 15 oed y cafodd iGAS ei ganfod ynddynt ers 1 Medi 2022. Rydym yn cydymdeimlo'n ddwys a phawb yr effeithir arnynt. Ni all Iechyd Cyhoeddus Cymru wneud sylw ar achosion unigol.

“Mae symptomau annwyd a thebyg i'r ffliw yn gyffredin iawn ar yr adeg hon o'r flwyddyn, yn enwedig mewn plant. Os oes gan eich plentyn ddolur gwddf neu gur pen/pen tost, bydd gan y rhan fwyaf feirws tymhorol, ac nid oes angen cysylltu â'ch meddyg – dim ond eu trin gartref drwy sicrhau bod y plentyn yn yfed digon, a'i drin â pharasetamol.

“Os bydd eich plentyn yn datblygu twymyn, cyfog neu chwydu, neu frech binc-goch fân sy'n teimlo fel papur tywod i'w chyffwrdd, gall fod yn arwydd o'r dwymyn goch. Os felly, cysylltwch â GIG 111 Cymru neu eich meddyg teulu i gael cyngor.

“Mae'r dwymyn goch fel arfer yn salwch ysgafn a bydd y rhan fwyaf o blant yn gwella ohono heb gymhlethdodau, yn enwedig os yw'r cyflwr yn cael ei drin yn iawn gyda gwrthfiotigau.

“Mewn nifer bach iawn o achosion, gall haint Strep A achosi iGAS, sef cymhlethdod prin sydd fel arfer yn effeithio ar lai nag 20 o blant yng Nghymru bob blwyddyn. Er bod iGAS yn gyflwr sy'n peri pryder, bydd y mwyafrif o'r plant hyn yn gwella gyda thriniaeth briodol.

Ffoniwch GIG 111 Cymru neu eich meddyg teulu ar unwaith os yw eich plentyn:

 • o dan 3 mis oed gyda thymheredd o 38C neu uwch, neu os ydych yn credu bod ganddo dymheredd uchel
 • yn 3 i 6 mis oed gyda thymheredd o 39C neu uwch, neu os ydych yn credu bod ganddo dymheredd uchel
 • os oes ganddo arwyddion eraill o salwch, fel brech, yn ogystal â thymheredd uchel
 • os oes ganddo dymheredd uchel sydd wedi para am 5 diwrnod neu fwy
 • os nad ydynt eisiau bwyta, neu os nad ydynt yn nhw eu hunain ac rydych yn pryderu
 • os oes ganddo dymheredd uchel nad yw'n gostwng gyda pharasetamol
 • os yw wedi dadhydradu – fel cewynnau nad ydynt yn wlyb iawn, llygaid wedi suddo, a dim dagrau pan fydd yn crïo

Ychwanegodd Dr Graham Brown: “Mae dal ffliw yn cynyddu'r risg o fynd yn ddifrifol wael gyda heintiau eilaidd. Gallwch amddiffyn eich plant ac aelodau agored i niwed o'ch teulu yn erbyn Strep A drwy fanteisio ar y cynnig o frechlyn ffliw am ddim ar gyfer eich plentyn neu oedolyn cymwys.” 

Mae rhagor o wybodaeth am Strep A ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 

Cyhoeddwyd: 28 Rhagfyr 2022

Bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn diweddaru ein gwefan bob dydd Mawrth yn ymwneud ag iGAS.

Meddai Dr Graham Brown, Ymgynghorydd Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Er ein bod yn deall bod rhieni yn debygol o boeni, mae achosion o haint streptococol grŵp A ymledol (iGAS) yn parhau'n brin yng Nghymru, ac mae plant yn wynebu risg isel iawn o ddal y clefyd.

“Erbyn dydd Mercher 28 Rhagfyr 2022, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cael ei hysbysu am lai na phum marwolaeth mewn plant o dan 15 oed y cafodd iGAS ei ganfod ynddynt ers 1 Medi 2022.  Rydym yn cydymdeimlo'n ddwys â'r teulu, ffrindiau a phawb yr effeithir arnynt. 

“Oherwydd y risg o adnabod, ni fydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cadarnhau nifer y marwolaethau sy'n is na phump.  Ni all Iechyd Cyhoeddus Cymru wneud sylw ar achosion unigol.

“Mae symptomau annwyd a thebyg i'r ffliw yn gyffredin iawn ar yr adeg hon o'r flwyddyn, yn enwedig mewn plant.  Os oes gan eich plentyn ddolur gwddf neu gur pen/pen tost, bydd gan y rhan fwyaf feirws tymhorol, ac nid oes angen cysylltu â'ch meddyg – dim ond eu trin gartref drwy sicrhau bod y plentyn yn yfed digon, a'i drin â pharasetamol.

“Os bydd eich plentyn yn datblygu twymyn, cyfog neu chwydu, neu frech binc-goch fân sy'n teimlo fel papur tywod i'w chyffwrdd, gall fod yn arwydd o'r dwymyn goch.  Os felly, cysylltwch â GIG 111 Cymru neu eich meddyg teulu i gael cyngor.

“Mae'r dwymyn goch fel arfer yn salwch ysgafn a bydd y rhan fwyaf o blant yn gwella ohono heb gymhlethdodau, yn enwedig os yw'r cyflwr yn cael ei drin yn iawn gyda gwrthfiotigau.

“Mewn nifer bach iawn o achosion, gall haint Strep A achosi iGAS, sef cymhlethdod prin sydd fel arfer yn effeithio ar lai nag 20 o blant yng Nghymru bob blwyddyn.  Er bod iGAS yn gyflwr sy'n peri pryder, bydd y mwyafrif o'r plant hyn yn gwella gyda thriniaeth briodol.

Ffoniwch GIG 111 Cymru neu eich meddyg teulu ar unwaith os yw eich plentyn:

 • o dan 3 mis oed gyda thymheredd o 38C neu uwch, neu os ydych yn credu bod ganddo dymheredd uchel
 • yn 3 i 6 mis oed gyda thymheredd o 39C neu uwch, neu os ydych yn credu bod ganddo dymheredd uchel
 • os oes ganddo arwyddion eraill o salwch, fel brech, yn ogystal â thymheredd uchel
 • os oes ganddo dymheredd uchel sydd wedi para am 5 diwrnod neu fwy
 • os nad ydynt eisiau bwyta, neu os nad ydynt yn nhw eu hunain ac rydych yn pryderu
 • os oes ganddo dymheredd uchel nad yw'n gostwng gyda pharasetamol
 • os yw wedi dadhydradu – fel cewynnau nad ydynt yn wlyb iawn, llygaid wedi suddo, a dim dagrau pan fydd yn crïo

Ychwanegodd Dr Graham Brown: “Mae dal ffliw yn cynyddu'r risg o fynd yn ddifrifol wael gyda heintiau eilaidd. Gallwch amddiffyn eich plant ac aelodau agored i niwed o'ch teulu yn erbyn Strep A drwy fanteisio ar y cynnig o frechlyn ffliw am ddim ar gyfer eich plentyn neu oedolyn cymwys.”

Mae rhagor o wybodaeth am Strep A ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.