Neidio i'r prif gynnwy

Beth ddylwn i ei wneud os yw fy mhlentyn yn dangos symptomau iGAS?

Mae rhieni yn cael eu cynghori i gysylltu â'u meddyg teulu neu gael cyngor meddygol ar unwaith os ydynt yn credu bod gan eu plentyn unrhyw un o arwyddion a symptomau clefyd iGAS.