Neidio i'r prif gynnwy

Sut ydw i'n gwneud cwyn?

DJS Research yw’r prif bwynt cyswllt oherwydd mae’n rheoli’r Panel. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, e-bostiwch SiaradICCymru@djsresearch.com neu ffoniwch 01663 761 697. Rydym yn croesawu pob math o ohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Os nad yw DJS Research wedi gallu datrys eich pryderon, neu os hoffech siarad yn uniongyrchol ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, e-bostiwch SiaradICCymru@djsresearch.com neu Cwynion.iechydcyhoedduscymru@wales.nhs.uk.