Neidio i'r prif gynnwy

Pa iaith y caf ei defnyddio i gymryd rhan yn y Panel?

Rydym yn croesawu pob math o gyfranogiad yn Gymraeg ac yn Saesneg. Gofynnir i chi ar ddechrau’r broses recriwtio a hoffech gwblhau’r arolygon yn Gymraeg neu yn Saesneg. Os bydd angen iaith arall arnoch, rhowch wybod i DJS Research drwy e-bostio SiaradICCymru@djsresearch.com a bydd yn gwneud ei orau glas i wneud y trefniadau. Mae croeso i chi newid eich dewis iaith ar unrhyw adeg wrth gymryd rhan yn y Panel, a gallwch wneud hynny drwy ddefnyddio ffurflen ar-lein yma neu drwy gysylltu â DJS Research.