Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth i gleifion

Mae’n bwysig nodi na fydd y brechlyn yn orfodol a bydd pobl yn gallu dewis a ydynt am dderbyn y brechlyn ai peidio. Bydd gwybodaeth yn cael ei darparu i bobl cyn brechu (a bydd ar gael ar-lein) i roi sicrwydd am ddiogelwch cleifion er mwyn galluogi penderfyniadau hyddysg, a bydd prosesau cydsynio cadarn ar waith i reoli hyn. 

Bydd rhagor o wybodaeth am hyn ar gael yma pan gaiff ei chadarnhau. 

Mae canllawiau ar sut i gael brechlyn COVID-19 os ydych yn credu eich bod wedi colli allan ar dudalen Llywodraeth Cymru yma:

Cael brechlyn Covid-19