Neidio i'r prif gynnwy

Taflenni Print Mawr

09/07/2021
 Beichiogrwydd a brechiad COVID-19 Print Mawr - yn ddwyieithog (PDF, 754Kb)

Canllaw i bob menyw sy’n cynllunio beichiogrwydd, neu sy’n feichiog neu’n bwydo ar y fron

09/02/2021
 Brechiad COVID-19: Pam mae'n rhaid i mi aros am fy mrechlyn COVID-19? Taflen Print Mawr (PDF, 487Kb)

Mae’r bobl hynny sy’n wynebu’r risg fwyaf o gymhlethdodau COVID-19 yn cael cynnig y brechlyn yn gyntaf. 

09/06/2021
 Brechiad COVID-19: Canllaw i oedolion Taflen Print Mawr (PDF, 1.5Mb)

Mae’r daflen hon yn esbonio am frechiad COVID-19, pwy sy’n gymwys a phwy sydd angen cael y brechiad i’w diogelu rhag y Coronafeirws.
 

21/04/2021
 Brechu COVID-19 a chlotiau gwaed Taflen Print Mawr - yn ddwyieithog (PDF, 550Kb)

Yn ddiweddar cafwyd adroddiadau am gyflwr prin iawn yn ymwneud â chlotiau 
gwaed a gwaedu anarferol ar ôl brechu.

09/07/2021
 Beth i'w ddisgwyl ar ôl eich brechiad COVID-19 Taflen Print Mawr - yn ddwyieithog (PDF, 893Kb)

Mae’r brechlyn COVID-19 a gawsoch wedi’i gymeradwyo fel un sy’n ddiogel ac yn effeithiol gan yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA)