Neidio i'r prif gynnwy

Ymgysylltu

Cyflwyniad

Yn ogystal â datblygu’r sail dystiolaeth yn ymwneud â natur a’r niwed sy’n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi bod yn flaenllaw yn datblygu nifer o ymyriadau ac offer ymgysylltu wedi eu dylunio i leihau niwed a hyrwyddo negeseuon lleihau niwed.

Mae’r adran hon yn rhoi trosolwg o’r offer ymgysylltu yn seiliedig ar dystiolaeth y mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi eu cwblhau hyd yn hyn ac sydd ar y gweill yn ymwneud ag alcohol, cyffuriau a chyffuriau ac alcohol.  

Defnyddiwch y dolenni am fwy o wybodaeth am:

Alcohol

Cyffuriau

Hyfforddiant

Fideos/Ffilmiau