Neidio i'r prif gynnwy

Pam mae'r cynnydd hwn mewn achosion wedi digwydd yng Nghymru?

Mae'r cynnydd mewn myocarditis (llid a niwed i'r galon) mewn babanod ifanc iawn yng Nghymru yn dal yn destun ymchwiliad. Rydym yn gweithio gydag arbenigwyr yma a ledled y DU i geisio deall hyn ymhellach.

Mae enterofeirws yn haint cyffredin sy'n lledaenu drwy'r boblogaeth bob blwyddyn, gyda brigiadau mwy o achosion yn digwydd yn rheolaidd, yn aml bob tair blynedd.

Mae clefyd difrifol a myocarditis yn un o gymhlethdodau a gydnabyddir yn helaeth yr haint hwn, ond mae'n brin iawn. Er y bu cynnydd yn nifer yr achosion mewn babanod ifanc iawn (o dan un mis oed), mae'n dal yn brin.