Neidio i'r prif gynnwy

Ystadegau swyddogol - Achosion o ganser yng Nghymru, 2002-2020: Datganiad terfynol

Samplau patholeg yn nodi achosion newydd o ganser yng Nghymru, Ionawr 2018-Mai 2023

Cyhoeddwyd 6ed Medi 2023

 

Cliciwch yma i weld yr Offeryn Adrodd ar Ganser

Mae'r offeryn adrodd ar ganser newydd yn cadw Ystadegau Swyddogol ar mynychder o ganser, marwolaethau, a goroesiad yng Nghymru ar gyfer y blynyddoedd 2002 ymlaen. Mae’n ddangosfwrdd rhyngweithiol sy’n eich galluogi i archwilio’r data mewn gwahanol ffyrdd megis, er enghraifft: dadansoddiad cyfres amser, proffiliau ardal ddaearyddol, cam adeg diagnosis, amddifadedd ardal, cymariaethau â gwledydd eraill y DU ac effaith y pandemig COVID-19. Mae’r offeryn hefyd yn cynnwys ystadegau arbrofol newydd sy’n dangos samplau patholeg canser misol hyd at 2023, sy’n caniatáu cipolwg cyflymach ac amserol ar fynychder canser yng Nghymru.

Cliciwch yma i weld negeseuon allweddol y cyhoeddiad diweddaraf

Mynychder yr holl ganserau ar gyfer blynyddoedd diagnosis 2002-2020 a samplau patholeg ar gyfer blynyddoedd 2018 i 2023. Gellir archwilio'r Ystadegau Swyddogol mynychder newydd a data patholeg arbrofol yn yr Offeryn Adrodd ar Ganser a'u canfod yn y tablau data mynychder a phatholeg. 

Cliciwch yma i weld negeseuon allweddol y cyhoeddiad blaenorol

 
Cysylltwch â ni

Rydym bob amser yn ceisio gwella ein cynhyrchion i sicrhau eu bod yn hawdd eu defnyddio. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu adborth ar y cyhoeddiad hwn, cysylltwch â ni drwy e-bostio wcu.stats@wales.nhs.uk

Diwygiwyd lawrlwythiadau data atodol ar 26 Mehefin i fynd i'r afael â phroblem ansawdd a nodwyd yn y cyfansymiau a'r cyfraddau oed-benodol cyhoeddedig. Mae rhai grwpiau oedran wedi'u cyfuno yn y ffeil wedi'i diweddaru. Nid yw hyn wedi effeithio ar unrhyw ystadegau a gyhoeddwyd yn yr adnodd adrodd am ganser.

 

Ystadegydd cyfrifol: Leon May

E-bost: wcu.stats@wales.nhs.uk

Ffôn: +44 (0)29 2037 3500

 

Cyrchu'r data

Cliciwch yma i archwilio'r tablau data

 

Dogfennau ategol

Offeryn Adrodd Canser Canllaw Technegol

 

Rhestr cyn cyhoeddi

Dr Tracey Cooper, Cadeirydd Bwrdd Canser GIG Cymru a Prif Weithredydd Iechyd Cyhoeddus Cymru

Yr Athro Tom Crosby, Cyfarwyddwr Clinigol Canser Cenedlaethol Cymru

Anthony Davies, Uwch Reolwr Polisi, Tîm Polisi Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth, Llywodraeth Cymru