Neidio i'r prif gynnwy

Mynychder Canser yng Nghymru, 2002-2019

Cyhoeddwyd 15eg Mehefin 2022

Ystadegau swyddogol diweddaraf mynychder canser poblogaeth Cymru ar gyfer blynyddoedd diagnosis 2002 i 2019 yn ôl math o ganser, rhyw, ardal breswylio, cyfnod yn ystod diagnosis ac amddifadedd ardal.

Diwygiwyd lawrlwythiadau data atodol ar 26 Mehefin 2023 i fynd i'r afael â phroblem ansawdd a nodwyd yn y cyfansymiau a'r cyfraddau oed-benodol cyhoeddedig. Mae rhai grwpiau oedran wedi'u cyfuno yn y ffeil wedi'i diweddaru.

Mae adroddiad cydweithredol ar fynychder a thueddiadau epidemiolegol canser y croen nad yw’n felanoma yn y Deyrnas Unedig, ar gyfer y cyfnod diagnosis 2013-2018, wedi’i gyhoeddi ac gael ar ein tudalen ymchwil.

 

Mynychder Canser yng Nghymru tablau data

Canllaw technegol

Lawrlwyth y datganiad i'r wasg 

 

Noder oherwydd yr ymateb i bandemig COVID-19, er mwyn rhyddhau'r data mewn modd amserol, mae'r cyhoeddiad hwn ar fformat Excel yn unig eleni. Rydym yn ymddiheuro am yr anghyfleustra dros dro hwn.

 

Ystadegydd cyfrifol: Skene Matthews

E-bost: wcu.stats@wales.nhs.uk

Ffôn: +44 (0)29 2037 3500

 

Rhestr cyn cyhoeddi

Dr Tracey Cooper, Prif Weithredydd Iechyd Cyhoeddus Cymru a Arweinydd Gweithredol GIG Cymru ar gyfer Gr┼Áp Gweithredu Canser Cymru

Yr Athro Tom Crosby, Cyfarwyddwr Clinigol Canser Cenedlaethol Cymru

Anthony Davies, Uwch Reolwr Polisi, Tîm Polisi Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth, Llywodraeth Cymru

Iain Bell, Cyfarwyddwr Data Iechyd y Cyhoedd, Gwybodaeth ac Ymchwil

 

Cysylltwch â ni

Rydym bob amser yn awyddus i wella’r cynnyrch yr ydym yn eu cynhrychu er mwyn sicrhau eu bod yn gyfeillgar i ddefnyddwyr. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu adborth am y cyhoeddiad hwn, cysylltwch â ni trwy anfon e-bost: wcu.stats@wales.nhs.uk