Neidio i'r prif gynnwy

Mynychder Canser y Croen nad yw'n Felanoma yng Nghymru, 2016 i 2019

Cyhoeddwyd 30eg Mawrth 2023

 

Cliciwch yma i weld cyhoeddiad 'Mynychder Canser y Croen nad yw'n Felanoma yng Nghymru'

Y cyhoeddiad yma yw'r Ystadegau Swyddogol cyntaf ar gyfer mynychder canser y croen nad yw'n felanoma (NMSC) yng Nghymru. Mae ystadegau ar gael yn ôl math o ganser, daearyddiaeth, statws amddifadedd ardal, rhywedd, band oed pum mlynedd a lleoliad canser ar y corff. Mae'r mesurau yn cynnwys cyfrifon, cyfraddau crai, cyfraddau sy'n benodol i oed a chyfraddau wedi'u safoni yn ôl oed. Mae data ar gael ar hyn o bryd ar gyfer y blynyddoedd cofrestru 2016 i 2019. 

 

Cyrchu'r data

Tablau data mynychder canser y croen nad yw'n felanoma yng Nghymru (.xlsx)

Canllaw technegol

Lawrlwythwch y datganiad i'r wasg

 

Ystadegydd cyfrifol: Danielle Hearn

E-bost: wcu.stats@wales.nhs.uk

Ffôn: +44 (0)29 2037 3500

 

Rhestr cyn cyhoeddi

Dr Tracey Cooper, Cadeirydd Bwrdd Canser GIG Cymru a Prif Weithredydd Iechyd Cyhoeddus Cymru

Yr Athro Tom Crosby, Cyfarwyddwr Clinigol Canser Cenedlaethol Cymru

Anthony Davies, Uwch Reolwr Polisi, Tîm Polisi Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth, Llywodraeth Cymru


Cysylltwch â ni

Rydym bob amser yn awyddus i wella'r cynnyrch yr ydym yn eu creu er mwyn sicrhau eu bod yn gyfeillgar i ddefnyddwr. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu adborth ar y cyhoeddiad hwn, cysylltwch â ni trwy ebostio wcu.stats@wales.nhs.uk