Neidio i'r prif gynnwy

Goroesi Canser yng Nghymru, 2002-2018

Trigolion Cymru sydd 15-99 mlwydd oed wedi eu diagnosio â’u canser cynradd cyntaf rhwng 2002 a 2018, a’u dilyn hyd at 31ain Rhagfyr 2020

 

Cyhoeddwyd 17eg Tachwedd 2021

Ystadegau swyddogol diweddaraf sydd ar gael goroesi canser yng Nghymru ar gyfer blynyddoedd diagnosis 2002 i 2018, yn ôl math o ganser, rhyw, grŵp oedran, bwrdd iechyd preswyl, cyfnod yn ystod diagnosis ac amddifadedd ardal.

Nodwch, ddilynwyd cleifion hyd at 31 Rhagfyr 2020 ar gyfer y dadansoddiad hwn.  Mae'n bosib gellir gweld effaith COVID19 ar oroesiad net pum mlynedd yn y cyfnodau pum mlynedd canlynol lle na fydd y tablau bywyd a ddefnyddir wedi ystyried y marwolaethau ychwanegol hyn: 2011-2015, 2012-2016, 2013-2017 a 2014-2018.

 

Goroesi Canser yng Nghymru tablau data

Canllaw technegol

 

Noder oherwydd gostyngiad yng ngallu'r tîm wrth i aelodau gael eu hadleoli i ymdrin ag epidemioleg a gwyliadwriaeth poblogaeth acíwt COVID-19, mae'r data hwn ar fformat excel yn unig eleni.  Rydym yn ymddiheuro am yr anghyfleustra dros dro hwn.

 

Ystadegydd cyfrifol: Rebecca Thomas

E-bost: wcu.stats@wales.nhs.uk

Ffôn: +44 (0)29 2037 3500

 

Rhestr cyn cyhoeddi

Dr Tracey Cooper, Prif Weithredydd Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Arweinydd Gweithredol GIG Cymru ar gyfer Grŵp Gweithredu Canser Cymru

Yr Athro Tom Crosby, Cyfarwyddwr Clinigol Canser Cenedlaethol Cymru

Anthony Davies, uwch Reolwr Polisi, Tîm Polisi Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth, Llywodraeth Cymru

Iain Bell, Cyfarwyddwr Data, Gwybodaeth ac Ymchwil Iechyd Cyhoeddus


Cysylltwch â ni

Rydym bob amser yn awyddus i wella'r cynnyrch yr ydym yn eu cynhyrchu er mwyn sicrhau eu bod yn gyfeillgar i ddefnyddwyr.  Os oes gennych unrhyw sylwadau neu adborth am y cyhoeddiad hwn, cysylltwch â ni trwy anfon e-bost wcu.stats@wales.nhs.uk