Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd Cyhoeddus Lleol

Mae saith Bwrdd Iechyd yn gyfrifol am ddarparu pob gwasanaeth gofal iechyd o fewn ardaloedd daearyddol penodol. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru’n darparu cymorth arbenigol o ran iechyd cyhoeddus ar gyfer pob bwrdd iechyd a’i Gyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn darparu cymorth iechyd cyhoeddus arbenigol ar gyfer y 22 o awdurdodau lleol yng Nghymru.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru’n darparu cymorth penodol ar gyfer byrddau iechyd o ran cyflawni eu swyddogaethau statudol, gan gynnwys:

Gellir darganfod gwybodaeth iechyd cyhoeddus ar gyfer y saith bwrdd iechyd yng Nghymru o'r dolenni canlynol: