Neidio i'r prif gynnwy

Seiciatreg Cyswllt

Mae’r tîm yn gweithio i gefnogi gwelliannau wrth ddarparu gwasanaethau seiciatreg gyswllt (LPS) ledled Cymru sydd wedi’u cynllunio i ddiwallu anghenion iechyd meddwl yr unigolion hynny sy’n cael eu trin yn bennaf am broblemau iechyd corfforol mewn ysbyty.

Mae’r dystiolaeth am fanteision LPS yn sylweddol ac mae’n cynnwys lleihau hyd arhosiad, lleihad mewn trallod seicolegol, gwell profiad i’r defnyddiwr gwasanaeth, gwell gofal dementia a gwell gwybodaeth a medr clinigwyr ysbytai cyffredinol.