Neidio i'r prif gynnwy

Siarter Ysbytai sy'n Deall Dementia Cymru (Ffrwd Waith 4)

Mae Siarter Ysbytai sy'n Deall Dementia Cymru yn cynnig cyfres o ganllawiau y bydd pob ysbyty yng Nghymru yn ymrwymo iddi a bydd yn cael ei lansio yng ngwanwyn 2022.

Bydd y flwyddyn barodrwydd yn para rhwng gwanwyn 2022 a gwanwyn 2023, pan fydd byrddau iechyd ledled Cymru yn mapio'r camau y mae angen iddynt eu cymryd i sicrhau bod eu hysbytai yn deall dementia ac yn dechrau gwneud cynnydd tuag at y eu nodau. Er mwyn hwyluso hyn, mae Gwelliant Cymru wedi darparu nifer o adnoddau i helpu.