Neidio i'r prif gynnwy

Adnodd Gwybodaeth Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Cefnogi sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol i gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o gyfrifoldebau ac arfer sefydliadol.

Ein meysydd allweddol

  • Cynyddu dealltwriaeth o sut i fodloni gofynion cydraddoldeb a hawliau dynol statudol
  • Sut i ddangos eu bod yn bodloni anghenion amrywiol defnyddwyr gwasanaethau, cleifion a staff wrth gynllunio a chyflenwi gwasanaethau a rhaglenni iechyd a gofal 
  • Hyrwyddo dysgu, gweithio ar y cyd ac arfer gorau ynghylch cydraddoldeb a hawliau dynol ar draws y GIG a’r sector cyhoeddus ehangach yng Nghymru