Canlyniad AMWYS i brawf gwrthgyrff COVID-19

Os cewch ganlyniad amwys i'r prawf gwrthgyrff, mae'n golygu bod y canlyniad yn amhendant.

Mae'n bosibl y bydd prawf gwaed arall bythefnos neu fwy ar ôl eich prawf cyntaf yn rhoi canlyniad positif neu negatif.