Neidio i'r prif gynnwy

Gwaith teg

 
 
Mae Uned Penderfynyddion Ehangach Iechyd wedi cyhoeddi COVID-19 a newidiadau i gyflogaeth yng Nghymru.

Mae’r gyfres yma o adroddiadau yn archwilio effaith COVID-19 ar gyflogaeth yng Nghymru, gan ganolbwyntio ar iechyd a thegwch, yn arbennig mewn perthynas â phobl ifanc a hefyd plant dibynnol. 

Mae’r proffiliau cryno yn rhoi trosolwg o brif ganfyddiadau ar draws y tri maes gwaith.

Covid-19 a newidiadau i gyflogaeth yng Nghymru:

 

Ymyriadau addawol i wella iechyd a thegwch iechyd (Alma Economics)