Neidio i'r prif gynnwy

Gwaith teg, da

Mae bod mewn gwaith teg, da yn helpu i wella a diogelu iechyd.  Mae hyn yn cynnwys gwaith sydd yn darparu digon o incwm, diogelwch, rheolaeth, hyblygrwydd, cyfle ar gyfer twf, sydd yn ddiogel ac yn gynhwysol.  Mae’r berthynas yn un dwy ffordd, o ran bod iechyd da yn cynorthwyo cymryd rhan mewn gwaith a’r economi. Mae bod yn ddi-waith yn gysylltiedig ag effeithiau niweidiol ar iechyd.

 

Gall gweithredu i wella iechyd trwy gymryd rhan mewn gwaith teg, da, ddigwydd ar sawl lefel.  Mae’r ymagweddau hyn yn cael eu disgrifio yma.

 

Mae Uned Penderfynyddion Ehangach Iechyd wedi cyhoeddi COVID-19 a newidiadau i gyflogaeth yng Nghymru.

Mae’r gyfres yma o adroddiadau yn archwilio effaith COVID-19 ar gyflogaeth yng Nghymru, gan ganolbwyntio ar iechyd a thegwch, yn arbennig mewn perthynas â phobl ifanc a hefyd plant dibynnol. 

Mae’r proffiliau cryno yn rhoi trosolwg o brif ganfyddiadau ar draws y tri maes gwaith.

Covid-19 a newidiadau i gyflogaeth yng Nghymru:

 

Ymyriadau addawol i wella iechyd a thegwch iechyd (Alma Economics)