Neidio i'r prif gynnwy

Goroesi Canser yng Nghymru, 2002-2019

Trigolion Cymru sydd 15-99 mlwydd oed wedi eu diagnosio â’u canser cynradd cyntaf rhwng 2002 a 2019, a’u dilyn hyd at 31ain Rhagfyr 2021

Cyhoeddwyd 16eg Awst 2022

Ystadegau swyddogol diweddaraf sydd ar gael goroesi canser yng Nghymru ar gyfer blynyddoedd diagnosis 2002 i 2019, yn ôl math o ganser, rhyw, grŵp oedran, bwrdd iechyd preswyl a chyfnod yn ystod diagnosis.

Goroesi Canser yng Nghymru tablau data

Canllaw technegol

Lawrlwyth y gafeatau a negeseuon allweddol

Lawrlwyth y datganiad i'r wasg 

Sylwch nad yw'r tablau bywyd a ddefnyddir yn y dadansoddiad yma yn ystyried gwahaniaethau mewn cyfraddau marwolaethau cefndir rhwng daearyddiaethau, ac nid ydynt yn ystyried newidiadau i farwolaethau cefndirol oherwydd pandemig y Coronafeirws. Gall hyn effeithio ar gywirdeb yr amcangyfrifon goroesi. Yn ogystal, mae’r cyfraddau marwolaethau cefndir yn cywnnwy marwolaethau canser. Mae'n annhebygol fydd hyn yn gwyro ein ffigurau goroesi net ar gyfer safleoedd canser penodol, ond mae’n debygol i gael effaith ar farwolaethau o bob canser. Gweler y canllaw technegol cysylltiedig am ragor o wybodaeth.

Ar gyfer amseroldeb data, mae'r data yn fformat excel yn unig. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra byrhoedlog.

 

Ystadegydd cyfrifol: Ffion Thomas

E-bost: wcu.stats@wales.nhs.uk

Ffôn: +44 (0)29 2037 3500

 

Rhestr cyn cyhoeddi

Dr Tracey Cooper, Prif Weithredydd Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Arweinydd Gweithredol GIG Cymru ar gyfer Grŵp Gweithredu Canser Cymru

Yr Athro Tom Crosby, Cyfarwyddwr Clinigol Canser Cenedlaethol Cymru

Anthony Davies, uwch Reolwr Polisi, Tîm Polisi Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth, Llywodraeth Cymru

Iain Bell, Cyfarwyddwr Data, Gwybodaeth ac Ymchwil Iechyd Cyhoeddus

Pat Vernon, Arweinydd Tîm Cyflyrau a Llwybrau Clinigol, Cyfarwyddiaeth Ansawdd a Nyrsio
 

Cysylltwch â ni

Rydym bob amser yn awyddus i wella'r cynnyrch yr ydym yn eu cynhyrchu er mwyn sicrhau eu bod yn gyfeillgar i ddefnyddwyr.  Os oes gennych unrhyw sylwadau neu adborth am y cyhoeddiad hwn, cysylltwch â ni trwy anfon e bost wcu.stats@wales.nhs.uk