Ein dulliau o ddefnyddio gwybodaeth amdanoch chi

Rydyn ni angen cadw peth gwybodaeth amdanoch chi i'n helpu i wahodd menywod i gael profion sgrinio ac i wirio perfformiad y rhaglen sgrinio.
 
Rydyn ni'n mynd i ofal mawr i gadw eich manylion personol yn gyfrinachol. Dim ond i bobl sydd â rheswm cyfreithiol neu feddygol(er enghraifft, eich meddyg) dros gael eich gwybodaeth y byddwn ni'n rhoi eich gwybodaeth bersonol.
 
Os ydych chi'n awyddus i ddysgu mwy am y ffordd rydyn ni'n defnyddio'r wybodaeth, cliciwch ar Gwybodaeth am Sgrinio.