Neidio i'r prif gynnwy

Ynglŷn â Beichiogrwydd Mwy Diogel Cymru

08/12/2020
Beth gyflawnodd Beichiogrwydd Mwy Diogel Cymru?

Cynhyrchodd yr ymgyrch gyfres o offer clinigol ynghyd â gwybodaeth i famau beichiog i'w helpu i fod yn fwy ymwybodol o risgiau a hefyd i ddechrau'r sgwrs â'u bydwragedd.

08/12/2020
Beth oedd beichiogrwydd mwy diogel Cymru?

Amlygodd yr ymgyrch bwysigrwydd cadw'n ddiogel yn ystod beichiogrwydd er mwyn lleihau'r risg o farw-enedigaeth a'i nod oedd helpu mamau beichiog a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i siarad am yr hyn y gellir ei wneud i gadw'n ddiogel.

Cysylltu

Cysylltwch â ni trwy e-bost, dros y ffôn neu’r cyfryngau cymdeithasol.

I gael manylion cyswllt ein Harweinyddion Rhaglenni, gweler y dudalen Cyfarfod â’r Tîm.

Gwelliant
Academi Gwelliant Cymru
Rhaglenni Gwelliant Cymru
Amdanom ni
Newyddion a Chyhoeddiadau
Digwyddiadau