Neidio i'r prif gynnwy

Chyhoeddiadau

17/12/20
 Matrics Plant (PDF, 1.1Mb)

Canllawiau ar gyfer Darparu Ymyriadau Seicologeol i Blant a Phobl Ifanc yng Nghymru

23/09/20
 Dysgu o Weithdy COVID-19: 1 - Fframwaith ar gyfer dysgu o Covid-19 – Canllaw 'Sut' a phecyn hwyluso (Word, 0bytes)

Cyfarwyddiadau i arweinydd y gweithdy ar sut i gynnal / trefnu’r gweithdy

23/09/20
 Dysgu o Weithdy COVID-19: 2 - Dysgu o COVID – y cynnig (pptx file, 1.9Mb)
Cyflwyniad PowerPoint i’w anfon at fynychwyr y gweithdy i’w ddarllen cyn y gweithdy
23/09/20
 Dysgu o Weithdy COVID-19: 3 - Fframwaith ar gyfer dysgu-Covid19 fersiwn fer (Word, 98Kb)

Dogfen Word i gyfranogwyr ei defnyddio i gwblhau eu gwaith paratoi, cyn mynychu’r gweithdy

23/09/20
 Dysgu o Weithdy COVID-19: 4 - Cynllun gwersi drafft ar gyfer gweithdy ar ôl Covid (Word, 266Kb)

Cynllun gwersi i arweinydd y gweithdy, gan gynnig cyfarwyddiadau cam wrth gam ar sut i gynnal y gweithdy

23/09/20
 Dysgu o Weithdy COVID-19: 5 - Cyflwyniad Gweithdy (pptx file, 2.2Mb)

Cyflwyniad PowerPoint i’w ddefnyddio yn ystod y gweithdy COVID

23/09/20
 Dysgu o Weithdy COVID-19: 6 - Cynllun Gweithredu – Symud Ymlaen (Word, 88Kb)
Dogfen Word i’w dosbarthu ar ôl y gweithdy i bawb a wnaeth gymryd rhan, er mwyn iddynt gwblhau’u cynllun gweithredu ar ôl y gweithdy
25/11/19
 Gwelliant Cymru - Taflen PDF (PDF, 1.3Mb)
Cysylltu

Cysylltwch â ni trwy e-bost, dros y ffôn neu’r cyfryngau cymdeithasol.

I gael manylion cyswllt ein Harweinyddion Rhaglenni, gweler y dudalen Cyfarfod â’r Tîm.

Gwelliant
Academi Gwelliant Cymru
Rhaglenni Gwelliant Cymru
Amdanom ni
Newyddion a Chyhoeddiadau
Digwyddiadau