Neidio i'r prif gynnwy

Cymorth Ymddygiad Cadarnhaol

Mae'r adnodd Cefnogaeth Ymddygiad Cadarnhaol Teuluol Unwaith i Gymru wedi'i ddylunio i uwchsgilio a grymuso teuluoedd ledled Cymru.

Cyd-gynhyrchwyd yr adnodd Cymorth Ymddygiad Cadarnhaol Unwaith i Gymru i deuluoedd, gan Gwelliant Cymru, Sefydliad Anableddau Dysgu Prydain (BILD) a Fforwm Cymru Gyfan.  Fe'i cynlluniwyd i wella sgiliau a grymuso teuluoedd ledled Cymru.   Teuluoedd yw'r arbenigwyr ar eu hanwyliaid ac maent yn bartneriaid allweddol o ran darparu'r gofal a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt.  Mae'r adnodd hwn ar gael i deuluoedd sy'n cefnogi unigolion ag anabledd dysgu trwy gydol eu hoes.