Neidio i'r prif gynnwy

Gwiriadau Iechyd Blynyddol

Mae'r pecyn adnoddau hwn ar gyfer staff gofal iechyd yng Nghymru sy'n darparu gofal iechyd i bobl sydd ag anabledd dysgu. Mae'n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a dolen i adnoddau hawdd eu darllen ynglŷn ag iechyd a lles. Gellir argraffu'r adnoddau hyn a'u rhoi i bobl sydd ag anabledd dysgu a/neu eu gofalwyr, aelodau o'u teulu, staff cymorth neu eiriolwyr. Bydd yr adnoddau’n helpu pobl sydd ag anabledd dysgu i ddysgu a deall am gyflwr iechyd penodol.

 Pecyn Adnoddau Gwirio Iechyd Blynyddol Gofal Sylfaenol (PDF, 343Kb)

1 Pecyn Adnoddau Gwirio Iechyd Blynyddol Gofal Sylfaenol.pdf

 Llythyr Gwahoddiad Hawdd ei Ddarllen (PDF, 4.4Mb)

2 Llythyr Gwahoddiad Hawdd ei Ddarllen.pdf

 Llythyr Apwyntiad Hawdd ei Ddarllen (PDF, 5.0Mb)

3 Llythyr Apwyntiad Hawdd ei Ddarllen.pdf

 Rhestr Gwirio Iechyd Flynyddol Hawdd ei Darllen (PDF, 15.6Mb)

4 Rhestr Gwirio Iechyd Flynyddol Hawdd ei Darllen.pdf

 Cynllun Gweithredu Iechyd Hawdd ei Ddarllen (PDF, 82Kb)

5 Cynllun Gweithredu Iechyd Hawdd ei Ddarllen.pdf