Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau Rhaglen Gwella Iechyd Anabledd Dysgu

23/06/22
Adnoddau hawdd eu darllen Fframwaith Cydraddoldebau Iechyd (FfCI)

Mae’r FfCI yn helpu’r gwasanaethau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol i weithio gyda’i gilydd i’ch cadw chi’n iach.

23/05/22
Gwiriadau Iechyd Blynyddol

Pecyn Adnoddau ar gyfer
Darparu Gofal Iechyd i Bobl
ag Anabledd Dysgu.

22/03/22
Pecyn Gofal Anableddau Dysgu

Cyhoeddwyd y ddogfen hon, a gynlluniwyd i wella gofal ysbyty cyffredinol i gleifion sydd ag anabledd dysgu, am y tro cyntaf yn 2014.

27/05/21
Fframwaith Addysgol Anabledd Dysgu i Staff Gofal Iechyd Yng Nghymru

Datblygwyd y Fframwaith Addysgol Anabledd Dysgu i Staff Gofal Iechyd yng Nghymru o ganlyniad i Raglen Gwella Bywydau Llywodraeth Cymru. Mae meithrin gwybodaeth, sgiliau a chymhwysedd ar draws y gweithlu yn gam gweithredu allweddol o ran lleihau anghydraddoldebau iechyd i bobl ag anableddau dysgu.

13/01/21
Diwrnod Diogelwch Cleifion y Byd

Gweminar ar Ofal sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn

I gefnogi Diwrnod Diogelwch Cleifion y Byd ar 18 Medi 2020, amlinellodd y weminar ar-lein hon yr offeryn Proffil Iechyd sydd newydd ei ddatblygu.

17/12/20
Diweddariadau Gweithgaredd Tîm

Gweminar ar Ofal sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn

I gefnogi Diwrnod Diogelwch Cleifion y Byd ar 18 Medi 2020, amlinellodd y weminar ar-lein hon yr offeryn Proffil Iechyd sydd newydd ei ddatblygu.

Diweddariadau Gweithgarwch Tîm – crynodeb o weithgarwch yn ystod COVID-19