Neidio i'r prif gynnwy

System Arolygu Hunanladdiad Amser Real

System Arolygu Hunanladdiad Amser Real

 

 

Sefydlwyd y System Goruchwylio Hunanladdiad Amser Real Time ar gyfer Cymru yn Iechyd Cyhoeddus Cymru ar 1 Ebrill 2022.

Un o'r uchelgeisiau yn y strategaeth atal hunanladdiad a hunan-niwed 'Beth am siarad â fi' yng Nghymru (2015-2022) oedd sefydlu systemau gwyliadwriaeth i wella ansawdd data a gwybodaeth i lywio atal. Mae un o'r systemau hyn yn ymwneud â chipio data (tybiedig) mewn amser real, drwy ddulliau cipio data sy'n seiliedig ar yr Heddlu.

 

 

Rhagor o wybodaeth

 

Cyhoeddiadau

 

 

Cysylltwch â ni

E-bost: PHW.RTSSS@wales.nhs.uk