Y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19

Cofiwch droi at ffynonellau gwybodaeth dibynadwy bob amser:

Llywodraeth y DU

Iechyd Cyhoeddus Cymru