Neidio i'r prif gynnwy

Ymyrraeth Gynnar mewn Seicosis

Mae’r tîm yn cefnogi mentrau i ddatblygu gwasanaethau EIP ledled Cymru, lleihau derbyniadau cleifion mewnol a hyd yr arhosiad trwy hyrwyddo a datblygu gofal yn y gymuned. Mae’r rhaglen waith yn hyrwyddo gwelliannau i fynediad, asesiadau, diagnosis a darparu ymyraethau ystyrlon yn seiliedig ar dystiolaeth.