Cyhoeddi papurau'r Pwyllgor Gwybodaeth ac Ymchwil

Knowledge Research and Information Committee_AI

Cynhelir cyfarfod y Pwyllgor Gwybodaeth ac Ymchwil ddydd Mercher 09 Hydref 2019.

Cynhelir y cyfarfod yn Ystafell 3/2 (Ystafell y Bwrdd), Iechyd Cyhoeddus Cymru, Rhif 2 Capital Quarter, Stryd Tyndall, Caerdydd, CF10 4BZ am 13:30, gyda Shantini Paranjothy, Cyfarwyddwr Anweithredol Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gadeirydd arno, ac mae ar agor i’r cyhoedd.

Mae’r Pwyllgor hwn yn cynghori’r Bwrdd ar ansawdd ac effaith ein gwybodaeth, cudd-wybodaeth iechyd a gweithgareddau ymchwil, yn ogystal ag ansawdd data a threfniadau llywodraethu gwybodaeth yn y sefydliad.

Gellir dod o hyd i’r agenda a’r papurau yn: Papurau'r Bwrdd

Cysylltwch â’r Tîm Llywodraethu Corfforaethol ar 02920 104299 os bydd gennych unrhyw gwestiynau am fynychu cyfarfod y Pwyllgor.

Mae manylion pellach am Bwyllgor Gwybodaeth ac Ymchwil Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gael ar dudalennau gwe y Pwyllgor.