Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau Rhaglen Gwella Iechyd Anabledd Dysgu

17/12/2020
Adnoddau Hawdd eu Darllen

Mae ystod o adnoddau hawdd eu darllen ar gael drwy ein gwefan

27/05/2021
Fframwaith Addysgol Anabledd Dysgu i Staff Gofal Iechyd Yng Nghymru

Datblygwyd y Fframwaith Addysgol Anabledd Dysgu i Staff Gofal Iechyd yng Nghymru o ganlyniad i Raglen Gwella Bywydau Llywodraeth Cymru. Mae meithrin gwybodaeth, sgiliau a chymhwysedd ar draws y gweithlu yn gam gweithredu allweddol o ran lleihau anghydraddoldebau iechyd i bobl ag anableddau dysgu.

13/01/2021
 Diwrnod Diogelwch Cleifion y Byd (PDF, 2.0Mb)

Gweminar ar Ofal sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn

I gefnogi Diwrnod Diogelwch Cleifion y Byd ar 18 Medi 2020, amlinellodd y weminar ar-lein hon yr offeryn Proffil Iechyd sydd newydd ei ddatblygu.

17/12/2020
Diweddariadau Gweithgaredd Tîm

Gweminar ar Ofal sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn

I gefnogi Diwrnod Diogelwch Cleifion y Byd ar 18 Medi 2020, amlinellodd y weminar ar-lein hon yr offeryn Proffil Iechyd sydd newydd ei ddatblygu.

Diweddariadau Gweithgarwch Tîm – crynodeb o weithgarwch yn ystod COVID-19

Cysylltu

Cysylltwch â ni trwy e-bost, dros y ffôn neu’r cyfryngau cymdeithasol.

I gael manylion cyswllt ein Harweinyddion Rhaglenni, gweler y dudalen Cyfarfod â’r Tîm.

Gwelliant
Academi Gwelliant Cymru
Rhaglenni Gwelliant Cymru
Amdanom ni
Newyddion a Chyhoeddiadau
Digwyddiadau