Neidio i'r prif gynnwy

Diwrnod Diogelwch Cleifion y Byd 2020: Astudiaethau Achos

17/09/2020
 Daeth y Tîm Gwella yng Nghanolfan Feddygol West Quay: Prosiect Mynediad Cleifion (PDF, 185Kb)

"Roedd y tîm yn credu y gellid gwella diogelwch cleifion pe byddem yn mabwysiadu Egwyddorion Gofal Iechyd Darbodus yn llawnach, ac yn benodol, yn sicrhau mynediad cyfartal a gofalu am y rhai sydd â'r angen iechyd mwyaf yn gyntaf."

17/09/2020
 Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru: Trawsnewidiad Cenedlaethol Dogfennaeth Nyrsio (PDF, 113Kb)

Roedd y rhaglen gydweithredol 18 mis hon yn cynnwys defnyddwyr gweithredol a nyrsio a gefnogwyd gan dimau amlddisgyblaethol ledled Cymru.

17/09/2020
 Laparotomi Brys Cymru: Cyflwyno offeryn trothwy uwchgyfeirio i'r adran frys ar gyfer cleifion sydd â phoen aciwt yn yr abdomen (PDF, 638Kb)

Cychwynnwyd prawf newid yn yr Adran Frys Ysbyty Brenhinol Gwent i leihau’r amser rhwng atgyfeirio’r claf at y llawfeddyg a’i asesiad, ar gyfer y rheiny sydd mewn perygl yn ôl maen prawf y Coleg Brenhinol.

Cysylltu

Cysylltwch â ni trwy e-bost, dros y ffôn neu’r cyfryngau cymdeithasol.

I gael manylion cyswllt ein Harweinyddion Rhaglenni, gweler y dudalen Cyfarfod â’r Tîm.

Gwelliant
Academi Gwelliant Cymru
Rhaglenni Gwelliant Cymru
Amdanom ni
Newyddion a Chyhoeddiadau
Digwyddiadau