Neidio i'r prif gynnwy

Mesurau Canlyniadau

Mae’r prosiect Mesur Canlyniadau yng Nghymru yn rhan o Set Ddata Graidd Iechyd Meddwl Llywodraeth Cymru. Nod y prosiect yw y bydd holl Wasanaethau Iechyd Meddwl Cymru erbyn 2023 yn defnyddio offer canlyniadau yn eu hymarfer i gefnogi’r berthynas therapiwtig rhwng defnyddwyr gwasanaeth ac ymarferwyr.

Mae’r model yn cefnogi defnyddwyr gwasanaeth, staff a thimau i gydweithio’n effeithiol i wella llesiant, nodau a phrofiadau defnyddwyr gwasanaeth.