Neidio i'r prif gynnwy

Pobl sy'n byw mewn cartref preswyl neu nyrsio

Yn y rhan fwyaf o flynyddoedd rydym yn gweld achosion o'r ffliw mewn cartrefi gofal felly mae preswylwyr yn wynebu risg uwch o ddal y ffliw na phobl eraill. Mae'r trefniadau i breswylwyr gael eu brechlyn ffliw yn fwyaf tebygol o gael eu gwneud gan reolwr y cartref gofal.