Neidio i'r prif gynnwy

Gofalwyr

Os ydych yn ofalwr i rywun y byddai ei iechyd neu les mewn perygl pe baech yn mynd yn sâl gyda ffliw, gan gynnwys gofalwyr di-dâl, dylech gael brechlyn ffliw am ddim. Bydd cael eich brechu rhag y ffliw yn helpu i'ch amddiffyn chi, a hefyd y person/bobl rydych yn gofalu amdanynt.

Gall pobl yn y gr┼Áp hwn gael eu brechlyn ffliw yn eu meddygfa, neu drwy fferyllfa gymunedol.