Neidio i'r prif gynnwy

Datganiad Iechyd Cyhoeddus Cymru ar yr achosion o frech y mwncïod yn y DU

Cyhoeddwyd: 20 Mai 2022

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio gydag Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU (UKHSA), Iechyd Cyhoeddus yr Alban, ac Asiantaeth Iechyd Cyhoeddus Gogledd Iwerddon er mwyn ymateb i achosion o frech y mwncïod yn y DU.

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw achosion o frech y mwncïod wedi'u nodi yng Nghymru.

Dywedodd Richard Firth, Ymgynghorydd Diogelu Iechyd ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Rydym yn gweithio'n agos gyda phartneriaid yn y DU i fonitro achosion o frech y mwncïod yn y DU ac ymateb iddynt. Mae brech y mwncïod yn glefyd prin sydd wedi'i nodi'n bennaf yng ngwledydd canolbarth a gorllewin Affrica. Nid oes unrhyw achosion wedi'u nodi yng Nghymru hyd yma.

“Nid yw brech y mwncïod yn lledaenu'n hawdd rhwng pobl ac mae'r risg gyffredinol i'r cyhoedd yn isel iawn. Mae fel arfer yn salwch ysgafn hunangyfyngol, ac mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwella o fewn ychydig wythnosau. Fodd bynnag, gall salwch difrifol ddigwydd mewn rhai unigolion.”

Ymhlith symptomau cychwynnol brech y mwncïod mae twymyn, pen tost/cur pen, poenau yn y cyhyrau, poen cefn, nodau lymff chwyddedig, oerfel a blinder.

Gall brech ddatblygu, dan ddechrau'n aml ar yr wyneb, yna lledaenu i rannau eraill o'r corff, yn enwedig y dwylo a'r traed.

Mae'r frech yn newid ac yn mynd drwy wahanol gamau cyn magu crachen, sy'n disgyn yn ddiweddarach.

Cynghorir unrhyw un sydd â phryderon y gallent fod wedi'u heintio â brech y mwncïod i gysylltu â GIG 111.